Yük maşınları üçün

Showing 1–10 of 25 results

 • Bridgestone G611

  • Yük maşınları və avtobusların istənilən oxları üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Şəhərdaxili yük...

 • Bridgestone L317

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün yeni radial şin.
  • Karxanalarda istifadə üçün işlənib hazırlanmışdır.

 • Bridgestone L355

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone M716

  • Şin əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Şəhərdaxili yük daşınmaları üçün nəzərdə...

 • Bridgestone M723

  • Şin yüngül yük maşınlarının və mikroavtobusların istənilən oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  •...

 • Bridgestone M729

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası və şəhərdaxili yük daşınmaları...

 • Bridgestone M748

  • Əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq...

 • Bridgestone M788

  • Avtobusun istənilən oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası və şəhərdaxili yük...

 • Bridgestone M840

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone R164 II

  • Şin əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası...