Sükan oxu

Showing all 3 results

 • Bridgestone M840

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone VSJ

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yüksək dartma-ilişmə xüsusiyyətləri tələb edən ağır...

 • Firestone UT3000

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...