Ecopia

Showing all 3 results

 • Ecopia EP150

  ECOPIA EP200 ŞİNLƏRİNİN ÖZƏLLİKLƏRİ
  Yırğalanmaya müqavimətin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması hesabına yanacaq sərfiyyatına 12.3% qənaət
  Yaş...

 • Ecopia EP200

  ECOPIA EP200 ŞİNLƏRİNİN ÖZƏLLİKLƏRİ

  Yırğalanmaya müqavimətin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması hesabına yanacaq sərfiyyatına 12.3% qənaət
  Yaş səthlərdə...

 • Ecopia EP850

  Yüngül yay şini olan Bridgestone Ecopia EP850 yapon istehsalçısının SUV seqmentinin avtomobilləri üçün enerji effektivliyi...