Beynəlxalq daşınma

Showing 1–10 of 12 results

 • Bridgestone M716

  • Şin əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Şəhərdaxili yük daşınmaları üçün nəzərdə...

 • Bridgestone M729

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası və şəhərdaxili yük daşınmaları...

 • Bridgestone R164 II

  • Şin əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası...

 • Bridgestone R166II

  • Qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq və şəhərlərarası yük...

 • Bridgestone R168

  • Şin əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası...

 • Bridgestone R184

  • Şin əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası...

 • Bridgestone R227

  • Şin sükan oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası və şəhərdaxili yük...

 • Bridgestone R249

  • Şin sükan oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır
  • Beynəlxalq və şəhərlərarası yük daşınmaları...

 • Bridgestone R295

  • Şin sükan oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Şəhərdaxili yük daşınmaları üçün nəzərdə...

 • Firestone FD600

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq və şəhərlərarası yük daşınmaları üçün...