Aparıcı ox

Showing all 5 results

 • Bridgestone L317

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün yeni radial şin.
  • Karxanalarda istifadə üçün işlənib hazırlanmışdır.

 • Bridgestone L355

  • Əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone M840

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone VSJ

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yüksək dartma-ilişmə xüsusiyyətləri tələb edən ağır...

 • Firestone UT3000

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...