Məhsullar

 • Bridgestone VSJ

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yüksək dartma-ilişmə xüsusiyyətləri tələb edən ağır...

 • Bridgestone R623

  • Şin yüngül yük maşınlarının və mikroavtobusların istənilən oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  •...

 • Bridgestone R249

  • Şin sükan oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır
  • Beynəlxalq və şəhərlərarası yük daşınmaları...

 • Bridgestone R230

  • Şin yüngül yük maşınlarının və mikroavtobusların istənilən oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  •...

 • Bridgestone R227

  • Şin sükan oxu üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası və şəhərdaxili yük...

 • Bridgestone R184

  • Şin əsasən qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq, şəhərlərarası...

 • Bridgestone R166II

  • Qoşma və yarımqoşma oxunun üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Beynəlxalq və şəhərlərarası yük...

 • Bridgestone M840

  • İstənilən oxlar üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Yol – yolsuzluq şəraitində istifadə üçün...

 • Bridgestone M716

  • Şin əsas ox üzərində quraşdırılmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.
  • Şəhərdaxili yük daşınmaları üçün nəzərdə...